Erhvervs- & udviklingsstrategi; Vejle Ådal / Vejle Fjord

 

Velkommen til hjemmesiden om Vejle Ådal og Vejle Fjord-området!

Formålet med hjemmesiden er, at præsentere samarbejdet om at skabe udvikling indenfor erhverv, natur- og kulturoplevelser i området. Første resultat af samarbejdet er en vedtaget; ”Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal - Vejle Fjord” 

Igennem de senste godt tre år har alle berørte erhverv og relevante interesse-grupper - i samarbejde med Vejle Kommune - udarbejdet en samlet Erhvervs- & Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Strategien blev vedtaget af Vejle byråd februar 2016. Forud for byrådets endelige godkendelse af dokumentet, har strategien været i offentlig høring. Relevante indkomne høringssvar er indarbejdet i den endelige strategi; Kort resumé af alle høringssvar! Vejle Kommune takker for de mange input, og for den store interesse for Ådalen og Fjordens fremtidige udvikling!

Den nye Bestyrelse for Vejle Ådal og Vejle Fjord afholdte sit første møde den 22.08.2016. Kort præsentation af Bestyrelsen for Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Vejle Ådal – Vejle Fjord området har ikke en præcis afgræsning. Foreløbig arbejder vi på de lavtliggende og skrånende arealer i ådalene - også ved Grejs, Egtved og Højen og ud på Randbøl Hede. Se kortskitse!