Erhvervs- & udviklingsstrategi; Vejle Ådal / Vejle Fjord

 

Velkommen til hjemmesiden om Vejle Ådal og Vejle Fjord-området!

Formålet med hjemmesiden er at præsentere samarbejdet om at skabe udvikling indenfor erhverv, natur- og kulturoplevelser i området. Første resultat af samarbejdet er en vedtaget; ”Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal - Vejle Fjord” 

Fra 2014 til 2016 har alle berørte erhverv og relevante interesse-grupper - i samarbejde med Vejle Kommune - udarbejdet en samlet Erhvervs- & Udviklingsstrategi for Vejle Ådal & Vejle Fjord. Strategien blev vedtaget af Vejle byråd februar 2016.

Strategien udgør fundamentet for den nedsatte Bestyrelsen for Vejle Ådal & Vejle Fjord. Bestyrelse afholdte sit første møde den 22.08.2016. Kort præsentation af Bestyrelsen for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Det 5. møde afholdes d. 20 maj 2017. 

Til at forestå realiseringen af strategiens mange visioner har bestyrelsen nedsat 6 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har de næste 6 måneder fokus på følgende emner: Haraldskær Avlsgård, En sund Vejle Fjord, Stier og formidling, Besøgspunkter / CarWalks, Mountainbikes og Tørskind Grusgrav.

Vejle Ådal – Vejle Fjord området har ikke en præcis afgræsning. Foreløbig arbejder vi på de lavtliggende og skrånende arealer i ådalene - også ved Grejs, Egtved og Højen og ud på Randbøl Hede. Se kortskitse!