vejle aadal fjord hvid

Kontakt os på facebook

Og følg med i udviklingen.
Vejle Fjord
Vedtaget Strategi

Læs vedtaget Strategi her

 Vedtaget Strategi

Skovejerforening nedsat - læs mere her

 Skovejerforening nedsat

Læs: Modsætninger uden mislyde - artikel i VAF
Læs: Tur til Nationalpark - Skjoldungernes Land

Velkommen til hjemmesiden om Vejle Ådal og Vejle Fjord-området!

Formålet med hjemmesiden er, at præsentere samarbejdet om at skabe udvikling indenfor erhverv, natur- og kulturoplevelser i området. Første resultat af samarbejdet er en vedtaget; ”Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal - Vejle Fjord”

Igennem de senste godt tre år har alle berørte erhverv, relevante interesse-gruppen i samarbejde med Vejle Kommune udarbejdet en samlet Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Strategien blev vedtaget af Vejle byråd februar 2016. Forud for byrådets endelige godkendelse af dokumentet, har strategien været i offentlig høring. Relevante indkomne høringssvar er indarbejdet i den endelige strategi; Kort resumé af alle høringssvar! Vejle Kommune takker for de mange input, og for den store interesse for Ådalen og Fjordens fremtidige udvikling!

Næste skridt i processen omkring arbejdet med Vejle Ådal og Vejle Fjord bliver nedsættelse af en bestyrelse og et råd. Læs forslag til sammensætning her; Udviklings-bestyrelse og Udviklings-råd, Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Vejle Ådal – Vejle Fjord området har ikke en præcis afgræsning. Foreløbig arbejder vi på de lavtliggende og skrånende arealer i ådalene - også ved Grejs, Egtved og Højen og ud på Randbøl Hede. Se kortskitse!

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17