vejle aadal fjord

Kontakt os på facebook

Og følg med i udviklingen.
Vejle Ådal & Fjord

Velkommen til hjemmesiden om Vejle Ådal og Vejle Fjord-området!

Formålet med hjemmesiden er, at præsentere samarbejdet om at skabe udvikling indenfor erhverv, natur- og kulturoplevelser i området. Første resultat af samarbejdet er en vedtaget;”Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal - Vejle Fjord”

Igennem de senste godt tre år har alle berørte erhverv, relevante interesse-gruppen i samarbejde med Vejle Kommune udarbejdet en samlet Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Strategien blev vedtaget af Vejle byråd februar 2016. Forud for byrådets endelige godkendelse af dokumentet, har strategien været i offentlig høring. 

Bestyrelsens første opgave har været at nedsætte foreløbigt 7 arbejdsgrupper. De syv arbejdsgrupper har til opgave at identificere relevante projektideer, der kan medvirke til at føre strategien ud i livet. Bestyrelse og arbejdsgrupper skal sammen arbejde for at finde økonomi til de mange projekter. Læs mere om arbejdsgrupperne her

Vejle Ådal – Vejle Fjord området har ikke en præcis afgræsning. Foreløbig arbejder vi på de lavtliggende og skrånende arealer i ådalene - også ved Grejs, Egtved og Højen og ud på Randbøl Hede. Se kortskitse!

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17