Der-sker-derude-formatere.jpg

Mød op og vær med til at stifte Lodsejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

Til lodsejere i Vejle Ådal - Vejle Fjord området (INVITATION PDF)

I indbydes hermed til stiftende generalforsamling i Lodsejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Mere her

Skov_vejle_adal.jpg

Tur til Skjoldungelandet den 10. september 2015

Som led i Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord, har Vejle Kommune inviteret repræsentanter fra de 7 arbejdsgrupper, der står bag strategien, med på en inspirationstur til den senest udnævnte nationalpark i Danmark; Nationalpark Skjoldungernes Land i Roskilde fjord. Formålet med turen var, at få førstehåndsindtryk af nationalparken, og få snakket med nogle af de lodsejere, der er blevet en del af den nye udpegning.

Læs mere

Fosfor_projekt_vejle_Adal.jpg

Stiftende skovejerforening

Mød op og vær med til at stifte Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

Til skovejere i Vejle Ådal - Vejle fjord området. I indbydes hermed til stiftende generalforsamling i:

Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord
Mandag den 29. februar kl. 19-22
på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, Vejle

Vi ser gerne, at mange deltager aktivt i foreningens arbejde og håber derfor, at mange vil følge opfordringen til at komme til den stiftende generalforsamling.

Se mere her

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17