Rådet for Vejle Ådal & Fjord 

Rådet for Vejle Ådal & Fjord nedsat

Det nyudnævnte Råd for Vejle Ådal og Fjord er inviteret til det første rådsmøde med bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord den 7. november 2017. Rådets er vejledende over for bestyrelsen.

Du kan se hvem der sidder i rådet på her: Sammensætning af Rådet for Vejle Ådal & Fjord

Formålet med Rådet er dels, at understøtte og sikre dialogen mellem områdets mange interessenter og med Vejle Kommune, dels at udvikle og forbedre mulighederne for erhverv, kultur, landdistrikter, natur og friluftsliv.

Rådets opgaver omfatter især:

  • Inspirere til at videreudvikle visionen og strategien
  • Være talerør for områdets erhverv, lodsejere, foreninger og øvrige interessenter overfor bestyrelsen og kommunen
  • Være ambassadør for arbejdet overfor områdets borgere og interessenter
  • Inspirere og komme med forslag til projekter og aktiviteter, der understøtter strategien
Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17