Udvalg vil undersøge mulighederne for en nationalpark i Vejle Ådal

Det skal ske i tæt dialog med lodsejerne, og målet er i fællesskab at formulere en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal

Økonomiudvalget og Natur- og Miljøudvalget har på et fælles møde mandag drøftet, om Vejle Ådal evt. har en fremtid som nationalpark. Der er ikke truffet nogen beslutninger, men de to udvalg blev enige om at sætte en proces i gang, hvor man bl.a. skal se på fordele og ulemper ved en nationalpark i Vejle Ådal, og om den skal indgå i en kommende erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal.

Hele pressemeddelelsen her

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17