Forslag til organisering

Photographer

Forslag til organisering

For at sikre dialog og koordinering mellem kommunen og alle lokale interessenter foreslås det, at der etableres et udviklingsråd og en udviklingsbestyrelse, som repræsenterer alle relevante interessenter i området.

Udviklingsrådet er et bredt forum, hvor alle interessenter deltager, for at sikre at processen sker ’nedefra og op’, mens udviklingsbestyrelsen er et mere snævert forum. Råd og bestyrelse har ikke økonomisk ansvar, aftaler selv mødefrekvens, og fungerer som rådgivende overfor kommunen. Drøftelser i rådet er retningsgivende for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tager beslutning om de initiativer, de ønsker fremmet. I bestyrelsen skal sikres ligevægt mellem erhvervs-og lodsejerinteresser i forhold til natur-, miljø-, frilufts- og kulturinteresser. Der lægges vægt på, at alle interessenter repræsenteres af lokalt forankrede medlemmer. Forslag til sammensætning af Udviklingsbestyrelse og Udviklingsråd findes her.

Ind til den samlede strategi er vedtaget nedsættes en foreløbig bestyrelse (’formandsgruppe’) med repræsentanter fra land-, skov- og dambrugserhvervene samt Vejle Kommune. Den foreløbige bestyrelse er fra januar 2015 udvidet med to personer, nemlig en repræsentant fra LAG Vejle og en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening i Vejle. Senere etableres en egentlig bestyrelse med repræsentanter for alle interessenter ligesom udviklingsrådet etableres.

For at sikre fremdrift i erhvervs- og udviklingsarbejdet etableres et sekretariat ved Vejle Kommune, som også finansierer det. Sekretariatet faciliterer processen i samråd med bestyrelsen og refererer til kommunen.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17