Sådan er strategien blevet til!

Photographer

Sådan er strategien blevet til!

Startskuddet til arbejdet med en Erhvervs- og udviklingsstrategi blev givet af Byrådet i maj 2013. I september 2013- marts 2014 afholdtes en række møder med tre grupper af lodsejerrepræsentanter for henholdsvis; landbrug, skovbrug og dambrug udpeget af erhvervene selv. I marts 2014 blev de første tre gruppers arbejde præsenteret og debatteret ved et offentligt lodsejermøde. I oktober 2014-februar 2015 blev strategi-processen udviddet med repræsentanter fra natur & friluftsliv, landdistrikter, kulturhistorie og turisme. Interessenterne fra de 4 nye spor mødtes ved en række møder og workshops.

Som afslutning på de ialt syv gruppers arbejde, blev samtlige deltagere inviteret til stormøde i marts 2015, hvor den samlede strategi blev præsenteret og debatteret. Det er ønsker og idéer fra den samlede proces med de 7 spor, der udgør grundstenen i den præsenterede strategi. Strategien indeholder en række forudsætninger samt et idékatalog, som grundlag for det videre arbejde i området.

D. 17. marts 2015 mødtes alle interessent-grupper i Vingsted.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17