Vision og mål

Vision og Mål

Den overordnede vision med strategien er at udvikle og brande Vejle Ådal – Vejle Fjord-området for at skabe yderligere vækst indenfor primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi, og dermed skabe merværdi for hele Vejle Kommune.

Visionen er samtidig at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format.

Endelig er det overordnede formål at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området.

Dette gøres ved at strategien beskriver én samlet erhvervs- og udviklingsstrategi for hele området omfattende de største erhverv og de vigtigste naturmæssige og kulturhistoriske potentialer. Strategien skal være helhedsorienteret i ordets bedste forstand, således at erhvervene og erhvervsmulighederne ses i tæt sammenhæng med områdets natur- og miljømæssige potentialer og bæreevne.

Visionen og strategien udvikles løbende i samarbejde med erhverv, lodsejere og alle øvrige interessenter i området.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17