Interessentgrupper

Interessent-grupperne

Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Ådal & Fjord er blevet til i samarbejde med alle områdets store interessent-grupper. De syv interessent-grupper er følgende;

  1. Dambrug
  2. Skovbrug
  3. Landbrug
  4. Turisme
  5. Natur og Friluftsliv
  6. Kulturhistorie
  7. Landdristrikter

Læs: De syv interessentgrupper - sådan er strategien blevet til

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17