Organisering

Vejle Kommunes Byråd har besluttet at sende ’Erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord’ i offentlig høring. Strategien går på tværs af en række politiske udvalg.

Udvalgsformændene er:

 • Arne Sigtenbjerggaard, borgmester, Vejle Kommune
 • Søren Peschardt, formand for Natur- & Miljøudvalget
 • Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur & Idrætsudvalget
 • Niels Clemmensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati
Undervejs i arbejdet med strategien blev der dannet en ’formandsgruppe’, som repræsenterer en del af interessenterne.

Gruppen består af:
 • Jens Grøn, skovbruger
 • Jens Jørgen Erichsen, landbruger
 • Jørgen Jøker Trachsel, dambruger
 • Erik Jeppesen, formand LAG Vejle
 • Uffe Rømer, Danmarks Naturfredningsforening i Vejle
En del af arbejdet med strategien er blevet udført og koordineret af et Sekretariat i Vejle Kommune.

Det består af:
 • Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø
 • Henriette Lang Sørensen, projektleder
 • Mads Fjeldsø Christensen, projektleder
 • Karsten Wandall, projektleder

Bestyrelsesmedlemmerne er:

 • Helle Andersen, formand
 • Jens Jørgen Erichsen, næstformand
 • Jens Howardt Grøn
 • Nis Hjort
 • Jørgen Jøker Trachel
 • Mette Ravn
 • Inger Pabst
 • Uffe Rømer
 • Hans Jespersen
 • Inken Breum Larsen
 • Hans Ole Mathiesen
 • Søren Peschardt

Associerede medlemmeri Bestyrelsen:

 • Arne Sigtenbjerggaard
 • Dan Arnløv Jørgensen
 • Niels Clemmensen
Sekretariat:
 • Klaus Enevoldsen
 • Henriette Lang Sørensen
 • Helle Andersen, formand
 • Jens Jørgen Erichsen, næstformand
Forslag til sammensætning Udviklings-bestyrelse og Udviklings-råd, af Vejle Ådal og Vejle Fjord
Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17