Organisering

Udvalgsformændene er:

 • Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune
 • Karl Erik Lund, formand for Natur- & Miljøudvalget
 • Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur & Idrætsudvalget
 • Gerda Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati

Undervejs i arbejdet med strategien blev der dannet en ’formandsgruppe’, som repræsenterer en del af interessenterne.

Gruppen består af:

 • Jens Grøn, skovbruger
 • Jens Jørgen Erichsen, landbruger
 • Jørgen Jøker Trachsel, dambruger
 • Erik Jeppesen, formand LAG Vejle
 • Uffe Rømer, Danmarks Naturfredningsforening i Vejle

En del af arbejdet med strategien er blevet udført og koordineret af et Sekretariat i Vejle Kommune.

Det består af:

 • Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø
 • Henriette Lang Sørensen, projektleder
 • Mads Fjeldsø Christensen, projektleder
 • Lis Ellemand, projektleder

Bestyrelsesmedlemmerne er:

 • Helle Andersen, formand
 • Jens Jørgen Erichsen, næstformand
 • Jens Howardt Grøn
 • Nis Hjort
 • Jørgen Jøker Trachel
 • Mette Ravn
 • Inger Pabst
 • Uffe Rømer
 • Hans Jespersen
 • Inken Breum Larsen
 • Hans Ole Mathiesen
 • Karl Erik Lund

Associerede medlemmeri Bestyrelsen:

 • Jens Ejner Christensen
 • Gerda Jørgensen
 • Dan Arnløv Jørgensen
 • Niels Clemmensen

Sekretariat:

 • Klaus Enevoldsen
 • Henriette Lang Sørensen
 • Helle Andersen, formand
 • Jens Jørgen Erichsen, næstformand

 

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17