Arbejdsgruppen: Sund Vejle Fjord 

Vejle Fjord har det skidt og er i ubalance! Der er for mange alger i vandet, fiskene er få, bunden er mange steder dækket af et tykt lag mudder og ålegræsset er reduceret markant i forhold til sin oprindelige udbredelse. Dette ønsker Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord at sætte fokus på de kommende år:

Arbejdsgruppen under Vejle Ådal & Fjord har foreløbig sat sig nogle hovedformål for det kommende arbejde:

1. Undersøge Vejle Fjords miljøtilstand:
Udvikle nyt undersøgelseskoncept på tværs af stat, kommune og borgere, der sikrer kontinuerlig indsamling af detaljeret viden, som løbende kan medvirke til at kvalificere indsats og tiltag. 

2. Forbedre fjordens miljøtilstand:
Igangsætte konkrete miljøforbedrende tiltag i Vejle Fjord

3. Synliggøre fjordens miljøtilstand:
Med afsæt i professional formidling omkring projektets status, resultater og fremskridt at skabe løbende opmærksomhed og debat omkring fjordens tilstand

4. Engagere borgerne i arbejdet med fjorden:
Borgerinddragelse og mobilisering af et bredt samarbejde i en fjordgruppe med de vigtigste interessenter omkring Vejle Fjord 

Konkret arbejder gruppen indtil videre med følgende7projekttiltag, der på sigt kan medvirke til at indfri målene og resultere i at Vejle Fjord får det bedre. Der er indtil videre tale om ide-oplæg, der skal konkretiseres og trykprøves før en endelig politisk godkendelse.
  1. Fjordtjek – et nyt marint overvågningskoncept
  2. Frivillige fjordforskere og formidlere omkring en Marin Skoletjeneste
  3. Udstilling og formidling omkring Vejle Fjords tilstand
  4. Fjord-haver i Vejle Fjord
  5. Udplantning af ålegræs
  6. Etablering af stenrev
  7. Etablering af nye muslingebanker
Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17