Bindeballe-stien

Samarbejde på tværs af grænser

Bindeballestien – som er den rekreative 'rygrad' i Vejle Ådal - er i 2015 blevet forlænget, så den går hele vejen mellem Billund og Vejle. Projektet er udført på tværs af de administrative grænser i et samarbejde mellem Billund og Vejle kommuner samt Naturstyrelsen i Trekantsområdet. Det er samtidig et eksempel på, at vi arbejder i dialog og indgår frivillige aftaler med lodsejerne på ruten.

Hele turen er 37 km lang, hvor man kan gå eller cykle næsten uforstyrret på den afmærkede rute. Samtidig betyder det, at turisterne i Billund kan komme cyklende eller gående direkte til de store naturoplevelser i Vejle Ådal.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17