Danmarks Bedste Cykelkommune

Mountainbike er en ny aktivitet i voldsom vækst. Den største vækst er sket siden år 2000 og aktiviteten vokser med 15-20% om året (Naturstyrelsens målinger). Et så voldsomt indtog af en ny aktivitet i den danske natur skaber både udfordringer og muligheder – også i Vejle Ådal. Formålet med projektet er at reducere gener for lodsejere der oplever uhensigtsmæssig færdsel med mountainbike. Samtidig ønskes det for andre lodsejere, borgere og erhvervsdrivende at udvikle og udnytte (erhvervs-)potentialet i hensigtsmæssig mountainbike færdsel. Helt konkrete projekter er ikke vedtaget, men der arbejdes med flere forskellige tanker bl.a.

  • Mere attraktive spor – Etablering af betalingsspor. Attraktive spor er vigtige da spor af høj kvalitet vil suge færdsel til sig og minimere gener i områder uden spor. For betalingsspor vil det være nødvendigt med etablering af spor af særlig høj kvalitet eller på anden vis kunne tilbyde noget ekstra for at konkurrere med offentlige gratis spor.
  • Vejle Ådal Naturpas App eller lignende (Kan også bruges af andre gæster eks. ridende). Udvikling af app eller lignende hvor man kan købe adgang til betalingsspor og se muligheder for MTB kørsel. Lodsejere har mulighed for at få udbetalt penge på baggrund af færdsel til at reparere slidtage og udvikle attraktive tilbud.
  • Strategi for færdsel i Ådalen – Hvor er færdsel uønsket, ulovlig? Hvor kan den samles?
  • Bedre skiltning – Hensigtsmæssig, lovlig skiltning m. forbud hvor der er gode grunde til det og ruteskiltning hvor man ønsker MTB færdsel.

Projekterne er en succes hvis de kan føre til større tilfredshed blandt lodsejere vedrørende mountainbike færdsel, øget omsætning for og nyetablering af mountainbike relaterede erhverv, større sundhed og trivsel for kommunens borgere samt en mere attraktiv kommune at bo i. Der inddrages interessenter bl.a. lokal erhverv, lodsejere, mountainbikeforeninger, repræsentanter for Dansk Cykel Union MTB og evt. DIF og DGI.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17