Udviklingsplan for akvakulturanlæg i Vejle Kommune

Dambrugerne i Vejle Kommune har i forbindelse med arbejdet med Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ønsket, at der laves en udviklingsplan for akvakulturanlæg i kommunen.

Vejle Kommune har i efteråret 2014 igangsat arbejdet med at lave en udviklingsplan.Der er i dag 26 dambrug i Vejle Kommune.Formålet med udviklingsplanen er at understøtte teknologisk udvikling, strukturudvikling og vækst inden for dambrugserhvervet på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Samtidig skal udviklingsplanen hjælpe med at sikre den mest hensigtsmæssige placering af nye akvakulturanlæg i forhold til natur, miljø og landskab.

Udviklingsplanen udarbejdes i dialog med dambrugerne i kommunen og andre interessenter. Indtil videre er der afholdt opstartsmøde med dambrugere og dambrugskonsulenter i efteråret 2014. Det er planlagt, at der skal holdes endnu et møde med dambrugere og dambrugskonsulenter og efterfølgende med relevante interesseorganisationer i løbet af efteråret 2015. Arbejdet med udviklingsplanen forventes afsluttet i løbet af 2016.

Kontaktperson for dambrugerne: Jørgen Jøker, tlf. 40 27 17 76, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktperson fra Vejle Kommune: Lene Steffensen, tlf. 76 81 24 31, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17